استعلام گواهی ارزیابی امنیت محصول

استعلام گواهی امنیت محصول

برای مشاهده اطلاعات گواهی امنیت محصول باید شماره گواهی و شناسه ملی شرکت را وارد کنید.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

گواهی تست نفوذ
timeline_pre_loader

گام نخست

طرح ریزی تست

گام 2

هویت سنجی آسیب پذیری

گام 3

تلاش برای سوء استفاده از آسیب پذیری

گام 4

تهیه گزارش و توصیه ها

گام پایانی 5

حذف آسیب پذیری
keyboard_arrow_up